Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vingården

Fakta:

Odlings areal   14 ha
Vindruvor från en vinstock  1,1 kg
Vindruvssorter  antal
Broad Leaved Melnik (BLM)   8 000
Melnik 55 30 000
Ruen   8 000
Cabernet Sauvignon   6 500
Merlot   6 500
Chenin Blanc   6 000
Assyrtiko   3 000

 

 

Vingården Abdyika grundades år 2005 med ambitionen att skapa unika kvalitetsviner från Bulgarien. Vingården är belägen i sydvästra hörnet av landet, vid gränsen mot Grekland, där fyra snötäckta berg bildar Strimonadalen – Melnikdruvans hemvist.

Abdyika är sedan urminnes tider namnet på sluttningen där vingården ligger. Namnet härstammar från persiska och betyder ” Gods tjänare ”. Fritt översatt betyder det gudagåva, vilket väl beskriver den för vindruvsodling unika terroiren (terroir är summan av alla gårdens faktorer som inverkar på druvans kvalitéer: geologi, topologi, jordmån, mikroklimat, solexposition, mineralsammansättning, dräneringsförmåga med mera).

Efter en omfattande analys av vingårdens jordmån gjorde professor M Penkov, en erkänd internationell expert inom området , följande utlåtande:

Provtagning för analys av gårdens jordmån- augusti 2005

 

 

 

”… Jordmånen är rik på mineraler, såsom järn, fosfor, kalium och kalcium, såväl på ytan som på djupet. Mager och mineralrik jord, med goda mekaniska och fysiska egenskaper är en grundförutsättning för framställning av viner med unika kvalitetsegenskaper …”

 Arbetet med att anlägga vingården påbörjades under hösten 2005. All växtlighet brändes, röjdes undan och jorden plöjdes ner till ett djup av 70 cm.

I planerings arbetet deltog aktivt  Professor Penkov, docent Petrov från institutet för Viniculture&Ampelography, – Pleven och agronom Popov

Valet av druvsorter, planterings täthet och bindningsformation såväl som planerat skördeuttag optimerades, i syfte att uppnå maximal kvalitet på druvorna.

Trots en låg årsnederbörd på drygt 550 mm bestämdes det att Abdyikas vinfält inte skulle konstbevattnas. Tanken med detta var att bristen på vatten skulle tvinga vinrankan att utveckla sina rötter djupare ner i jorden i strävan mot att nå grundvattnets nivå. Som ett resultat därav skulle vinstockarna utveckla dels en naturlig motståndskraft mot torka, dels enastående aromer tack vare den mineralrika miljön nere i jorden.

Rötterna på ytan rensas för hand för att rankan skall rotas på djupet

Vingårdens terroir, vinstockarnas djupa rotsystem i kombination med ett lågt druvuttag skapar tillsammans mycket goda förutsättningar för att duvorna skall innehålla hög koncentration av fenoler (aromatiska smakämnen, tanniner och färgämnen) och syra, som är grundstenarna för ett kvalitetsvin.

Idag sysselsätter Abdyika vingård ett tiotal kvalificerade vingårdsarbetare hos vilka hantverket att odla druvor har gått i arv. I druvodlingssammanhang betyder detta: Beskärning, rensning, trimning av sticklingar, formation, trimning av lövverk, bearbetning av jorden, rensning av ogräs, gallring av druvklasar och skörd. Detta skall utföras kontinuerligt för varje vinranka med selektivitet och omsorg.

Inte ens den mest avancerade mekanisering och agrokemi kan ersätta människans selektiva förmåga vad gäller resultat i vingården.

Rensning av sticklingar och trimning av fruktgrenar

 

facebook